• ...bir göktaşı gibi ebediyetten ve âdeta başka bir âlemden kopup düşen bu kadın...

  • Safiye Erol

  • Âşık olan zâten alacağını almıştır. Artık bir şey isteyemez, bundan geri o verecektir. Hep o verecektir.

  • Safiye Erol

Copyright 2021 - fakir@fenomen.org

Sâmiha Ayverdi

"Maalesef memleketin en değerli, dürüst, hamiyetli, îmanlı, münevver ve bilhassa son derece derin ve bilgili bir evlâdını, aziz ve sevgili arkadaşımız Safiye Erol'u kaybettik. Memleket, böyle muhteşem ve yerine konmaz bir âbidenin eksilişini âdeta duymadı... Umursamadı...

Herhangi bir sahne sanatkârının arkasından kıyâmetler koparan kütlenin, bu telâfisiz ziyâ'dan haberi dahi olmadı. İşte irfan hayâtımıza, gerçek ve sağlam münevvere gösterilen aksülamel bu..."

Sâmiha Ayverdi

Samiha Ayverdi

 

Türk kadınları arasında yeri çok büyük olan Safiye Erol’un gönlü maneviyata o derece açıktı ki, çocukluk ve ilk gençlik senelerini yad ellerde geçirmiş bir kimsenin bu derece imana yatkın olabileceğini düşünmek dahi hatıra gelmezdi.

Samiha Ayverdi 

Halil Açıkgöz

 

Safiye Erol, çağ dışı ve benzeri romancılardan üstün ve farklıdır. O her şeyden önce sanatkar mizaçlıdır. Çok kuvvetli bir romancı hassasiyetine sahiptir. Doğu-batı, eski-yeni dünya kültür mirasını iyi bilmektedir.

Halil Açıkgöz

Tarık Buğra

 

Safiye Erol, hayatın kendisine eşit tuttuğu İslam Türk Dünyası’nda ve iyi insanlar kadar sevdiği kedilerinden ayrılırken üzgün değildi, dudaklarında o hanımefendi gülüşü vardı; Çünkü o, Adem ile Havva’dan beri istisnasız sürüp giden, gene istisnasız olarak kıyamete kadar sürecek olan insan macerasını pek güzel ve en doğru şekilde hükme bağlamıştı, çünkü o Müslüman bir Türk Hanımefendisiydi.

Tarık Buğra

Ömer Türkeş

 

Tanzimat romanıyla başlayıp, Cumhuriyet Dönemine Yahya Kemal, Tanpınar, Peyami Safa, Abdülhak Şinasi Hisar gibi yazarlarla taşınan doğu-batı karşıtlığına da 1940’lı yılların Türkçülerinden farklı yaklaşıyor Erol. Bütün erdemlerin yüklendiği bir doğu kimliğe sarılıp. Batıdan gelen her şeyi reddetmek yana değil.

Ömer Türkeş

Muhsin Öztürk

 

Doğu ve batının medeniyetleri arası gözlemlere ve tahlillere dayanan yazar, günümüzde artık unutulmaya başlamış kültür hazinelerimize ve gönül ve ruh penceresinden ışık tutuyor.

Muhsin Öztürk

Yağmur Tunalı

Okuduğum romanlar içinde insanı vermeyen, makale gibi, fıkra gibi yer yer düz bir hikaye gibi, anlatmalara soğuk bir hüzünle bakardım. Dineyri Papazı bu konu da bir istisna olarak gönlümü öptü.

Yağmur Tunalı

f t g m